Анако Център

Обекта се намира в сградата на Анако Център гр.София, околовръстен път No2 /разклона между Околовръстен път и с.Лозен/.

Котелната инсталация е изградена от един пелетен котел Tangra CL35 - 35 kW, пелетен котел. Горелката е последно поколение горелки с модулираща горивен процес и хоризонтален шнек за подаване на горивото в горивната камера. Иновацията е в системата за самопочистване, която със сгъстен въздух на всяко спиране на котела продухва горивната тръба и по този начин котела е чист и готов за следващо палене. Поддръжката му може да става на всеки 3-4 дни.

Другият котел е пиролизен котел ATMOS преработен за работа с пелети. Горелката, която му е добавена е отново производство на фирма Тангра, като при нея няма хоризонтален шнек, но е инсталирана система за самопочистване със сгъстен въздух.

Двата котела работят в паралел и подгряват буферен съд с обем 1000 л., от който се захранва отоплението на сградата.

Отоплителната инсталация е изградена от ППР тръби захранващи вентилаторни конвектори.

Изградена е сложна система за регулиране и контрол на температурата в помещенията с термодатчици, която да поддържа желаната температура в определени часови интервали.